.
MURTEKNIKK
Per Th. Snarud
MURMESTERAlternative plasseringer av peis på rett vegg

På denne siden rettveggspeiser. Hjørnepeiser finner du her.

A. Pipeutstikk i rommet fra en rett vegg. Peisen er plassert 90 grader på brannmur. B. Pipeutstikket i rommet ut fra en rett vegg. Peisen er plassert 45 grader i forhold til brannmur (samme pipeplassering som i fig. A) C. Pipen plassert bak brannmur - på rettvegg. Peisen er 90 grader på brannmur. D. Pipe bak brannmur, rettveggs montering (samme som figur C). Peisen er hjørnemontert, 45 grader i forhold til pipestokken.
A1. Enkel omramming. Rektangulær sokkel, tilbaketrukkede vanger. B1. Fremskutte vanger, kvadratisk sokkel. C1. En plassbesparende oppmuring med tilbaketrukne vanger. D1. Enkel rettveggs omramming, fremskutte vanger.
A2. Ved forlengelse av pipevangen oppnår man en effekt med tilbaketrukket peis. B2. Fremskutte vanger, halvmåneformet sokkel. C2. Forlengelse av venstre vange. Den er også "forsterket" og gir peisen et tyngdepunkt. D2. Ved-nisje i samme lengde som peisvanger.
A3. Innkledning av pipestokken og den danner en naturlig vednisje. En vange tilbaketrukket gir godt innsyn fra høyre side. B3. Innkledning av pipestokken, gir en romslig ved-nisje. Fremskutte vanger, den enkle kvadratiske løsningen har fått en ny dimensjon. C3. Tilbaketrukne vanger og ekstra vange til ved-nisje. D3. En større sokkelvariant. Forlengelse av høyre vange parallelt med brannmur.