.
MURTEKNIKK
Per Th. Snarud
MURMESTERAlternative plasseringer av peis i hjørne

På denne siden hjørnepeiser. Rettveggspeiser finner du her.

E. Pipe plassert i hjørne - bygger ut i rommet. Peisen er montert 90 grader på brannmur. F. Pipe plassert i hjørne - som - i fig. E. Peisen er montert 45 grader på brannmur. G. Pipen skjult i hjørne delvis bak brannmur. Peisen er montert 45 grader på brannmur. H. Pipe montert i hjørne, delvis skjult bak brannmur. Peisinnsatsen er montert 90 grader på brannmur.
E1. En plassbesparende modell hvor peisen er montert nær inntil pipen. F1. Enkel kvadratisk løsning, fremskutte vanger gir selv denne enkle modellen dybde. G1. Enkel og plassbesparende løsning. H1. En rektangulær løsning med tilbaketrukkede vanger.
E2. Fremskutte vanger. Peisinnsatsen er trukket lengre fra pipen. F2. Full utnyttelse av plassen i front av pipen i form av en vednisje. Halvsirkel-formet front. G2. Den halvsirkelformede fronten krever at peisen trekkes noe fra pipen. H2. Fremskutte vanger gir dybde i peisen, menmindre innsyn til peisen.
E3. Variasjon med nisje foran pipestokken. Her er peisinnsatsen trukket enda lenger fra pipen. Høyre vange tilbaketrukket for å gi godt innstyn til peisen. F3. En noe mer avansert modell. Peisinnsatsen står fremdeles i samme stilling, men her er benken sterkt utvidet. G3. Her er sokkelen forlenget til høyre for å få en sittebenk i forbindelse med peisen. H3. Samme modell som i fig. H2. En romslig ved-nisje er kommet i tillegg.