.
MURTEKNIKK
Per Th. Snarud
MURMESTERRehabilitering av piper
(Nye foringsrør i eksisterende piper)

Jeg har rehabilitert piper siden 1991. Flest i en- og to-mannsboliger, men også bygårder.
Diameteren på foringsrøret bestemmes av antall ildsteder,størelsen på de,samt lengden på pipa. Når det gjelder oljefyrer, må jeg i tillegg ha verdiene av røkgasstempraturen i grader celsius, og innfyrt effekt i kilowatt for dimensjoneringen.

Vedfyrte og oljefyrte ildsteder bør ha hvert sitt separate løp, siden vedfyrte ildsted vanligvis trenger større diameter rør enn det oljefyrte trenger. Blir tverrsnittet i røret for stort ved oljefyrer, reduseres hastigheten på røkgassene og det blir kondens i pipa. Ved noen anlegg er røkgasstempraturen så lav,at kondensen blir fanget i pipa. I slike tilfeller monteres en kondenspotte med avtapping i bunn.

Til venstre en løsning med innvendig isolering og tetting av skorstein. Metoden er godkjent for bruk som foringsrør i tegl- og betongskorsteiner. Den er dessuten godkjent som foringsrør i alle elementskorsteiner som tilfredsstiller oppstillingskravene i Veiledning til Byggforskriftene pkt 48:331.

Metoden til høyre er en luftet løsning. Den benyttes for innvendig luftkjøling og foring av skorstein hvor ingen vitale deler fjernes. Metoden kan benyttes ved foring av tegl-, betong- og elementskorsteiner.
Metoden forutsetter at skorsteinen kjøles med luft mellom foringsrøret og tidligere røykløp
.

Ta kontakt for en vurdering.
Hovedsaklig benytter jeg meg av syrefaste rør fra Pipeeksperten i Halden


Randem Media