.
MURTEKNIKK
Per Th. Snarud
MURMESTERFunkispeis


Her er sokkel, vanger og kappe i plan og lodd.
Del av sokkel trukket inn, med åpning for luft i "taket". Horisontal avslutning av kappe med rist for ventilasjon.
Sorte heller på alle avdekninger, samt innmurte "lister" i kappe. Nedfelte heller i plan med parkett.
Finpusset ubehandlet overflate.
Atraflam 750 VLG innsats (Giljotin dør).
Etter en idé av arkitekt Niels Nicolaysen.


Neste peis>