.
MURTEKNIKK
Per Th. Snarud
MURMESTERPusset kjøkken peis


Pusset (brettskuret) kjøkkenpeis på rettvegg ved siden av pipe.
Front i plan og lodd.
Nisje under selve innsatsen med luftinntak, samt høy vednisje på siden.
Horisontal avsluttning med sort helle og luftuttak.
Jøtul I 200 FL innsats..


Neste peis>