.
MURTEKNIKK
Per Th. Snarud
MURMESTERGruepeis med innsyn fra fire sider

Gruepeis murt inn under eks. pipe.
Bestående sokkel, søyler og hylle, profiler og trekkninger alle steder.
Kappe opp til himling.
Pusset (brettskuret) i hvit mørtel, ubehandlet overflate.
Gul ildfast i brennkammer.
Tegnet av Ark.Asbjørn Vistven.


Neste peis>