.
MURTEKNIKK
Per Th. Snarud
MURMESTERGruepeis frittstående i stue

Gruepeis murt inn under eksisterende teglpipe.
Front og sidevanger i plan og lodd.
Friskluftsinntak i sokkel.
Finpusset overflate.
Brennkammer i kleberstein (brasiliansk)
Helle nedfelt i parkett..


Neste peis>