.
MURTEKNIKK
Per Th. Snarud
MURMESTERI denne peisen setter jeg en innsats

Her er det montert en Jøtul Maxi Panorama peisinnsats i en eksisterende gruepeis.Nye sidevanger og ventiler, samt ardesia helle på sokkel.Neste peis>
Slik så peisen ut FØR