.
MURTEKNIKK
Per Th. Snarud
MURMESTERPusset kjøkkenpeis (kosterapp)

Brukken front. Sokkel, vanger og kappe i plan.
Horisontal avsluttning på kappe.
Vednisje i front samt flere små nisjer på høyre side.
Nordpeis N21 peisinnsats.Neste peis>