.
MURTEKNIKK
Per Th. Snarud
MURMESTERFinpusset rettveggspeis

Finpusset rettveggspeis (ubehandlet)
Front i et plan. Inntrukket sokkel. Lav kappe med horisontal avsluttning og helle,samt heller nedfelt i gulv.
"Speilet" bak peisen stikker ut ca 2 cm fra det øvrige vegglivet.
Lotus H570 peisinnsats.
Tegnet av Siv Ark Eric Svenkerud.Neste peis>