.
MURTEKNIKK
Per Th. Snarud
MURMESTERFinpusset rettveggspeis

Finpusset rettveggspeis ved siden av pipe.
Sokkel,vanger og kappe i plan, og helt opp til himling.
Black Galaxy heller på sokkel (3cm.) og nedfelt i gulv.
Dovre 2100CB peisinnsats,med innsyn i front og på høyre side..Neste peis>