.
MURTEKNIKK
Per Th. Snarud
MURMESTERPusset peis

Pusset peis (pen kosterapp).
Rett sokkel, vanger og kappe.
Her er peisen murt inn under den eksisterende pipestokken, slik at den tar minimalt med plass ut i rommet.
Dovre 2200CB peisinnsats.Neste peis>