.
MURTEKNIKK
Per Th. Snarud
MURMESTERPusset kjøkkenpeis

Pusset kjøkkenpeis(brettskuret).
Buet sokkel og kappe. Rette sider.
Nisjer under og på baksiden av peisen.
Her er sokkelen så dyp, at plate på gulv ikke er påkrevd.
Dovre 2300CB peisinnsats.
Tegnet av Ark.Asbjørn Vistven.Neste peis>