.
MURTEKNIKK
Per Th. Snarud
MURMESTERPusset buet rettveggspeis

Pusset buet rettveggspeis(brettskuret).
Rett sokkel, vanger og kappe. Liten hylle.
Kleberstein på sokkel.
Reinnstalasjon av gammel Dovre 55cm.peisinnsats uten dører.
Ildfast stein Blue Brindel mørk type på sidevangene inn mot innsatsen.
Her er sokkelen så dyp, at plate på gulv ikke er påkrevd.
Tegnet av Ark. Asbjørn Vistven.Neste peis>