.
MURTEKNIKK
Per Th. Snarud
MURMESTERTeglsteinspeis

Teglsteinspeis ved siden av pipe, murt med gammel stein i halv steins forband, med rullskift i bunn av nisjer, sokkel og hylle.
Div.avdekkniger,bl.a.for montering av trapp.
Dovre 2200CB peisinnsats.Neste peis>