.
MURTEKNIKK
Per Th. Snarud
MURMESTERPusset rettveggspeis

Pusset rettveggspeis(brettskuret).
Kleberstein i sokkel, utskårne vanger og hylle.
Lav skrånende kappe.
Her er sokkelen så dyp, at plate på gulv ikke er påkrevd.
Dovre2300CB peisinnsats.Neste peis>