.
MURTEKNIKK
Per Th. Snarud
MURMESTERPusset rettveggspeis

Pusset rettveggspeis(brettskuret) med rette vanger,vednisje.
Lav kappe med horisontal avslutning.
Ruivina heller på alle avdekkninger.
Dovre2300CB peisinnsats.Neste peis>