.
MURTEKNIKK
Per Th. Snarud
MURMESTER

Annet:


Utbedring av ildsteder og piper som har mangler, feil, skader og fyringsforbud. For eksempel utskifting av ødelagte innerrør i elementpiper.
Peiser som ikke trekker.
Montering av innsatspeiser i gamle peiser og montering av ovner

Arbeider som krever håndverk.

(Denne siden er ikke komplett)